Pastatų techninė priežiūra

Siūlome pavesti mums Jūsų statinių nuolatinę techninę priežiūrą, kurią vykdome pagal statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninė priežiūra“ reikalavimus.

Nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas:

  • nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas bei inžinerinę įrangą, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus statinio techninės priežiūros žurnale;
  • organizuoja kasmetines apžiūras (pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui), kurios metu specialistų komisija (komisijos vadovas – nuolatinę techninę priežiūrą vykdantis specialistas) detaliai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
  • po kasmetinės apžiūros atlikimo pateikia išsamų statinio apžiūros aktą;
  • organizuoja ir vykdo neeilines apžiūras, pagal poreikį organizuoja esamo statinio tyrinėjimus;
  • pagal poreikį sudaro metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto darbų planus;
  • užpildo statinio techninį (techninį-energetinį) pasą.